GDPR Consulenza

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione europea (GDPR) è un insieme di regole su come le aziende debbano trattare i dati personali degli interessati. Il GDPR definisce le responsabilità delle organizzazioni per garantire la privacy e la protezione dei dati personali, fornisce agli interessati determinati diritti e assegna poteri ai regolatori per chiedere dimostrazioni di responsabilità o persino imporre sanzioni nei casi in cui un’organizzazione non rispetti i requisiti del GDPR. Comprendere i requisiti del GDPR a volte può essere un compito arduo, quindi comprendi i requisiti chiave attraverso questa sintesi del GDPR facile da seguire.

Автоматична Чернова

Servers

Security Systems

PC Maintenance

Computer maintenance

IT Services

Coming soon…

Homepage

Coming soon…

Outsourcing

Coming soon…

Services

Автоматична Чернова

GDPR консултантски услуги – не отлагайте!

GDPR консултантски услуги

gdpr консултантски услуги

GDPR e вече в сила!

Предлагаме Ви GDPR консултантски услуги визпълнение на изискванията на закона. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент е общовалиден регамент за защита на личните данни е вече в сила и всяко дружество регистрирано или упражняващо дейност в ЕС.

GDPR консултантски услуги за търговски дружества

Това са дружества работещи с лични данни, които по смисъла на регламента са

и пр. трябва да има DPO /Data Protection Officer/.

Това е Длъжностно лице по защита на личните данни.

Регламентът гласи, че DPO може  да бъде:

Служител на дружеството на трудов договор, но той ползва отпуск и болничен, има заплата и осигуровки и не може да бъде уволняван!

А може също така и да бъде външно на фирмата квалифицирано лице, което да върши цялата работа по договор за услуга.

ТОВА ВИ ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ! – GDPR консултантски услуги

Свържете се с нас още днес на 0876299105, за да отговорите на изискванията!

Нашата компания е вече сертифициран член на IAPP – Международната асоциация за професионалистите в сигурността на данните.
Ако Вашата компания все още не е пригодила политиките си за защита на данните, ние можем да изготвим цялата необходима документация, чрез нашите GDPR консултантски услуги, както и да я внедрим онлайн и оффлайн във Вашата фирма. Това става под формата на външно лице по защита на данните – това ви спестява допълнителен щат, заплати, осигуровки и пр. Стойността на нашата услуга, която е абонаментна е в пъти по-малка – определя се в зависимост от количеството на данни, които се обработват и съответно трябва да се защитават. Това включва и служителите  на Вашата фирма.
В съответствие с чл. 37, пара. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът/Обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление.
Когато вземате решение, трябва да имате предвид, че при неизпълнение на изискванията рискувате глоба до 4% от годишния си оборот! 
Контролен орган по закон е Комисията за защита на личните данни. – Сайт на КЗЛД
Пълният текст на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент можете да свалите ТУК

Малко практически въпроси за GDPR консултантски услуги:

Съгласие за обработване на лични данни

Съгласието е едно от алтернативните основания за законосъобразно обработване на лични данни. В случай че администраторът реши да обработва данните на това основание, той следва да е в състояние да докаже, че съгла­сието е:
· свободно изразено – не е дадено под натиск или заплаха от неблагоприятни последици (напр. по-висока цена на услуга);
· конкретно – отделно съгласие за всяка конкретно определена цел, а когато е относимо – и за конкретна категория лични данни;
· информирано – дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация;
· недвусмислено – не се извлича или предполага въз основа на други изявления или действия на лицето;
· дадено с активно действие: чрез изрично изявление или ясно потвърждаващо действие, вкл. онлайн. Мълчанието на лицето или предварително отметнати квадратчета за съгласие не могат да се приемат за валидно съгласие.
Недопустимо е съгласието да бъде обвързано с предварителни условия от страна на администратора или да води до неблагоприятни последици за лицето при отказ да го предостави или ако впоследствие го оттегли.
Съгласието може да не бъде счетено за валидно, ако съществува зависимост или неравнопоставеност между субекта на данни и администратора, напр. в отношенията между гражданин и публичен орган или между работник и ра­ботодател.
В съответствие с принципа за отчетност на администраторите на лични данни, съгласието следва да бъде документирано с цел доказване на неговото нали­чие.
Лицето има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като начинът за това следва да бъде толкова лесен и достъпен, колкото начинът, по който съгласието е било дадено.
В случай на пряко предлагане на услуги на информационното общество на дете под 14 години (напр. регистрация в социална мрежа или откриване на електронна поща) администраторът следва да изисква съгласие, респ. потвърждение от носещия родителска отговорност за детето.

Правото да бъдеш забравен

Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен“) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съ­ществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:
· личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
· субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
· субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;
· личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
· личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;
· личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.
„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които администраторът има възможност да откаже да изтрие данните, аименно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:
· за упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
· за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
· за целите на общественото здраве;
· архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
· за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.
„Правото да бъдеш забравен“ в онлайн средата, изисква от администратора, който е направил личните данни обществено достъпни (напр. чрез публикуване в интернет) да уведоми другите администратори, които обработват тези лични данни, да изтрият всякакви връзки към тях или техните копия или реплики. Това се отнася преди всичко за интернет търсачките…

GDPR consulting

Coming soon…

Аутсорсинг и изнесен офис

Това са услуги, които предлагаме за бизнес клиенти

Аутсорсинг на маркетинг и търговски отдел

Аутсорсингът е услуга, която намалява рисковете при релокация, като разходи за наем/закупуване на имот, организация на дейността, разходи за работна сила.  Ние изготваме маркетингово проучване на пазара вместо Вас, включително сегментиране и таргетиране на продукта/услугата. На база на резултата извършваме необходимите действия за реализация на Вашата стока. В замяна Вие заплащате комисионна в размер на предварително договорен процент от стойността на сделката и то само след като плащането към Вас е събрано.

Търговско представителство на чужди и местни компании

Ние предлагаме цялостно търговско представителство на чуждестранни компании, срещу месечна такса. Това включва срещи, презентации, семинари и други, предварително уговорени услуги. Някои от предимствата са липсата на нужда от регистрация на фирма територията на РБългария, данъци, такси и бюрокрация.

Изнесен офис

Искате да разширите дейността си и съответно пазарния си дял? Можете да откриете офис в София, България без дори да идвате. Ще имате асистент, който ще приема и обработва обаждания, електронна и писмена кореспоненция от Ваше име срещу предварително договорена месечна такса и нито стотинка повече.

Клиенти

Наши клиенти са водещи компании в България, някои от които са:

Спиди е най-голямата българска компания на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от 32%. Компанията е основана през 1998 г. и от създаването си досега се развива до корпоративна структура с над 1100 човека персонал и над 700 транспортни средства. Спиди обслужва над 700 000 клиента и 12 млн. пратки годишно, което е възможно благодарение на логистичната мрежа, покриваща 100% от територията на страната…

Microinvest е създадена през 1995 г. като наследник на първата българска софтуерна компания (ППП Микроинвест, 1984). За кратко време фирмата разработва няколко основни продукта, с които се утвърждава като лидер в областта на счетоводния и търговски софтуер. Софтуерните решения на Microinvest успешно автоматизират всички дейности, свързани със следенето и контрола на стоки, валути, операции и документи. Те са създадени, за да предложат модерно решение…

ИПКА ЕООД наш клиент от 2008 година и е основен дистрибутор за България на широка гама продукти за термoизолация, шумоизолация и звукоизолация от еластомерна микропореста гума k-flex (к-флекс), подходяща за отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника. Ние сме представител на италианската фирма LÍSOLANTE K-FLEX, най-големия производител на еластомерни изолационни материали в света с повече от 10 фабрики в Европа, Азия и Америка…

Фирма АЛЕГРО 2000 ООД е с предмет на дейност КАТАЛОЖНА ТЪРГОВИЯ С ОФИС ПРОДУКТИ. Всички изделия, нужни за съвременния офис, могат да се намерят в четирите основни раздела на каталога – канцеларски материали, консумативи, офис техника, офис мебели и аксесоари към тях. Фирмата съществува от 1998 г. През март 2004 г. сегашните собственици я купуват и започват да я разработват, като за една година АЛЕГРО се разраства и доразвива дейността си в…

Каиса 2003 ЕООД е на пазара на бързооборотни стоки от 2003 година и предлага доставка на зеолитна, минерална, изворна и трапезна вода, алкохолни, безалкохолни напитки, кафе, захарни изделия и други за Вашия дом и офис.
Фирмата разполага със складови бази, разположени на стратегичеки места в двата края на София – кв. Горубляне и Божурище, с цел максимално бърза доставка за всеки клиент.

Профи ООД

ФИРМА ПРОФИ е специализирана в производството на  сухи строителни смеси:лепила на циментова основа за керамика,мрамор,камък и др,лепила и шпакловки за топлоизолация,шпакловки на гипсова основа. Продуктите ПРОФИ са от 15години на пазара и са доказали своята ефективност.Предимството е в: запазване на качеството,лесни за полагане и решават окончателно проблемите за които са разработени,икономични и в крак с времето,осигуряват отлични решения при новото строителство,реконструкции и възстановяване на стари конструкции…

Customers

Системи за сигурност

Опитваме се да посрещнем нуждите на нашите клиенти и да предожим комплексно решение за всички нужди в областта на техническото обезпечение. Затова, създадохме решение за предоставяне на решения за сигурност на частни и корпоративни клиенти.

 

Изграждане на комплексно видеонаблюдение

 

Инсталация на камери за вътрешна употреба

Инсталация на камери за външна употреба

Записващи устройства

Системи за непрекъсваемо захранване

Мрежови устройства за контрол от разстояние

 

Инсталация и поддръжка на сигнално охранителна техника /СОТ/

 

Цялостно изграждане на системи за охрана

Видеонаблюдение

Датчици на взлом и трансиверни устройства

Системи с радиоуправление

 

Сървърни решения

Сървърната поддръжка е отговорност на нашия екип сертифицирани специалисти с дългогодишен опит. Извършваме постоянно наблюдение на параметрите на машините и натоварването на отделните компоненти. Регулярно се правят софтуерни ъпдейти за повишаване на производителността или сигурността.

Поради голямата специфика при поддръжката и администрацията на сървъри, ценовото предложение е различно във всеки отделен случай. Ние ще направим безплатен преглед и оценка на състоянието на Вашите сървъри и ще препоръчаме мерки за привеждането им към стандартите на Селсман.БГ ЕООД, като се съобразим с бюджетните възможности и изискванията на Вашата компания.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪРВЪРИ

Настройка на сървъри и ъпгрейди. Заменете или надстройте текущия си сървър, за да извлечете максимума от съвременната сървърна технология.

Сървърна и мрежова поддръжка и мониторинг. Чрез мониторинг на сървърите откриваме и отстраняваме проблемите преди дори да ги забележите. Защитете инвестициите си и увеличете максимално времето за работа.

VPN и отдалечен достъп. Установяване на бърз, сигурен и надежден достъп до ресурси за служителите в движение. Решенията за VPN и отдалечен достъп включват и достъп от мобилни устройства.

Защита на данните и отстраняване на проблеми. Нашите клиенти разполатат с ежедневен архив на данните си. Използваме корпоративно решение за архивиране, за да не разчитаме на догадки за възстановяването на данните. Чрез постоянен контрол и проверки, намаляваме вероятността програмни грешки или проблеми да повлияят на сигурността на Вашите услуги.

Firewall и network security. Използвайте правилния firewall хардуер и активна сигурност на защитната стена, за да предпазите данните и мрежата от всякакви мрежови заплахи.

WINDOWS, LINUX и CLOUD УСЛУГИ – поддържаме сървъри и решения върху Windows, Linux и Cloud платформи. Опитът ни в изграждане и обслужване на сървърни технологии, ни дава увереност, че ще можем да решим и Вашият проблем.


Компютърна поддръжка

Абонаментното информационно обслужване и компютърна поддръжка позволяват на компаниите да изнесат частично или пълно дейностите и услугите свързани с информационните технологии, към специализирана IT компания.

Селсман.БГ ЕООД може да поеме ролята на изнесен IT отдел, който да предоставя услуги от IT специалист до CIO. Месечната такса на компютърната поддръжка се определя в зависимост от използвания софтуер и хардуер, времето за реакция, дежурства и т.н. Независимо, дали става въпрос за решаване на клиентски проблем или миграция на сървърна база данни, може да разчитате на бърза реакция и професионално отношение.

 

ПРЕДИМСТВА

Гарантирано време за реакция при инцидент. Разчитайте на нашата отговорност в моменти, когато имате нужда от ИТ специалист

Една точка на контакт за всички IT проблеми. Ако имате нужда от услуга, която ние не можем да предоставим, ще намерим подходящия изпълнител и ще съдействаме при решаването на проблема.

Възможност за предоставяне на изнесено работно място. Ако Вашата фирма се нуждае от постоянно присъствие на ИТ специалист, ние можем да го осигурим за определени дни или постоянно, в посочена от Вас точка на България

Доставка на техника и консумативи на място за клиентите ни. Консултираме Ви при избора и доставяме на място в офиса Ви всичко, от което се нуждаете.

Архивиране и възстановяване на информация. Използваме специализиран софтуер за архив, като разполагаме с оборудване в сертифицирани центрове за съхранение на данни.

Управление и поддръжка на кабелни и безжични мрежи. Изграждаме VPN решения, безжични мрежи за хотели и бизнес сгради, дублиране и превключване на Интернет доставчици за максимална отказоустойчивост.

Електронно управление на заявките и отчитане на изразходваното време. Всяко Ваше обаждане или пуснат мейл се каталогизират в нашата информационна система, което ни позволява да бъдем по-ефективни в анализа и търсенето на решение.

Транспорт от и до сервиз. Превозът на дефектиралата техника и връщането ѝ от ремонт са наше задължение.

Посещения на място и отдалечена администрация. За да ускорим максимално времето ни за реакция, нашите Helpdesk специалисти използват отдалечен достъп до системите на клиента, в случаите, когато проблемът може да бъде отстранен по-ефективно по този начин. За останалите проблеми се отзоваваме на място при клиента.

Въвеждане и поддръжка на решения за сигурност. След оглед и анализ на текущата ситуация, изготвяме индивидуални решения за подобряване на сигурността на системите и мрежите на клиентите ни.

Поддръжка на сървъри. Поддържаме постоянно наблюдение на параметрите на хардуера и натоварването на отделните компоненти. Регулярно се правят софтуерни ъпдейти за повишаване на производителността или отстраняване на пропуски в сигурността. 

ИТ Услуги

Изграждане на Уеб-базирани системи и интернет страници
Ако сте решили, че е време да обновите своя личен или фирмен уеб-сайт, или пък нямате такъв?
Искате индивидуално създадена уеб-базирана система за Вашия бизнес?
Обърнете се към нас за персонализирана оферта и ние ще извършим услугата качествено и в срок. Ние работим с голям набор от програмни езици и технологии за да отговорим на изисванията и на най-взискателните клиенти.

Създаване на мобилни приложения за телефони и таблети
Мобилните приложения заемат все по-голям пазарен дял. Те се създават за да улеснят достъпа на потребителите до предлаганите продукти и услуги и са изключително удобни и функционални.
Предлагаме Ви изготвяне на приложение според изискванията на клиента и най-новите стандарти в областта на мобилното програмиране.


Оптимизация за търсещи машими /SEO/
Това е услуга, състояща се в извършване на специализирани действия за повишаване рейтингът на Вашата страница при търсене по дадена кючова дума. Пакетът включва консултация, изготвяне на индивидуален план и изпълнение на ‘on-site’ и ‘off-site’ дейности. Екипът ни поддържа бизнес платформи, в които представяме нашите клиенти под формата на платена SEO страници, които имат положителен ефект върху позиционирането им при търсене в Google.

За връзка с нас


Селсман.БГ ЕООД – София, Люлин, бл. 389 – партер
ЕИК 203036007
тел.:0876299105
office[at]salesman[dot]bgGet in touch with Us


Salesman.BG ltd, Lulin, bl. 389, ground level, 1336, Sofia, Bulgaria
VAT BG203036007
tel: +359876299105
office[at]salesman[dot]bg


Contatti

Услуги

За Селсман.БГ ЕООД

Селсман.БГ ЕООД – Търговско представителство, IT услуги. Ние сме тук, за да върви ВАШИЯТ бизнес напред!

Селсман.БГ ЕООД е частно дружество с ограничена отговорност, основано в гр. София от специалисти с над 10 години опит в предлаганите продукти и услуги. Дейността на фирмата е насочена към осигуряване на висококачествени ИТ услуги –  поддръжка на компютри, сървъри и офис техника, онлайн маркетинг, електронни системи за сигурност и видеонаблюдение.

Селсман.БГ ЕООД

Екипът, съставен от млади, висококвалифицирани и амбициозни специалисти, както и нашите партньори подхождат професионално, сериозно и отговорно към всеки проект, което гарантира оптимални резултати и доволни клиенти.

За улеснение на нашите партньори предлагаме същo така и търговско представителство за предлаганите от тях продукти и услуги, както и изнесен офис /аутсорсинг/. С тези услуги посрещаме нуждите на бългрски и чужди компании, които имат нужда от оптимизация на разходите за човешки ресурси и поддръжка на недвжими имоти при разширяване или дислокация на бизнеса.

Благодарение на нашия кол-център, съставен от обучени специалисти, ние работим успешно със множество партньори във всички сфери на бизнеса. Гордеем се, че работим с доказани професионалисти и сме благодарни, че имаме тяхното довериe.           

Целта ни е да работим в синхрон, така че да помагаме в продажбите на Вашите продукти и услуги. С наша помощ ще постигнете много по-добри резултати и ще можете да мислите за разрастване на бизнеса си.

Като част от усилията на Селсман.БГ ЕООД да предлага комплексни услуги на своите клиенти, създаваме уеб страници, ползвайки последните технологии за хостинг, програмиране и дизайн. Оптимизацията за търсещи машини /SEO/ е услуга в подкрепа на по-доброто позициониране на готовите проекти при търсене по ключови думи в интернет. Тази част от дейността се осъществява чрез проектът на нашата компания “Фирмен каталог bizneslist.com“, който е перфектно оптимизиран. Това се доказва при търсене, защото ние винаги държим на думата си можете да кликнете за потвърждение тук

Една от новите ни услуги –  GDPR Консултантски услуги  Ви дава сигурност за обработваните при Вашата дейност лични данни. Нашата компания е вече сертифициран член на IAPP – Международната асоциация за професионалистите в сигурността на данните.

gdpr консултантски услуги

Ако Вашата компания все още не е пригодила политиките си за защита на данните, ние можем да изготвим цялата необходима документация, чрез нашите GDPR консултантски услуги, както и да я внедрим онлайн и офлайн във Вашата фирма. Това става под формата на външно лице по защита на данните – това ви спестява допълнителен щат, заплати, осигуровки и пр. Стойността на нашата услуга, която е абонаментна е в пъти по-малка – определя се в зависимост от количеството на данни, които се обработват и съответно трябва да се защитават. Това включва и служителите  на Вашата фирма.

В съответствие с чл. 37, пара. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът/Обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление.

Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!