ERP16 е уеб-базирана система за планиране на ресурсите на фирмите, или Enterprise Resource Planning софтуер от типа Софтуер като услуга (SaaS).

ERP16


Enterprise Resource Planning (ERP) е софтуер за управление на бизнеса, който дава възможност на фирмите да използват система от интегрирани приложения за управление на бизнеса. ERP софтуерът интегрира всички аспекти на операциите във фирмите, включително разработване, производство, продажби и маркетинг.

erp 16