Аутсорсинг и изнесен офис

Това са услуги, които предлагаме за бизнес клиенти

Аутсорсинг на маркетинг и търговски отдел

Аутсорсингът е услуга, която намалява рисковете при релокация, като разходи за наем/закупуване на имот, организация на дейността, разходи за работна сила.  Ние изготваме маркетингово проучване на пазара вместо Вас, включително сегментиране и таргетиране на продукта/услугата. На база на резултата извършваме необходимите действия за реализация на Вашата стока. В замяна Вие заплащате комисионна в размер на предварително договорен процент от стойността на сделката и то само след като плащането към Вас е събрано.

Търговско представителство на чужди и местни компании

Ние предлагаме цялостно търговско представителство на чуждестранни компании, срещу месечна такса. Това включва срещи, презентации, семинари и други, предварително уговорени услуги. Някои от предимствата са липсата на нужда от регистрация на фирма територията на РБългария, данъци, такси и бюрокрация.

Изнесен офис

Искате да разширите дейността си и съответно пазарния си дял? Можете да откриете офис в София, България без дори да идвате. Ще имате асистент, който ще приема и обработва обаждания, електронна и писмена кореспоненция от Ваше име срещу предварително договорена месечна такса и нито стотинка повече.